Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Badebyen Drøbak Fotballklubb 2017

Styret viser til innkalling til årsmøte av 31. januar / 16. februar 2017.

Årsmøtet avholdes den 27. februar 2017 klokken 19.00 på Heer Grendehus.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1: Styrets forslag til lovendringer

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder
15.2              Nestleder
15.3              Øvrige styremedlemmer
15.4              Varamedlemmer
15.5              To revisorer
15.6              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7              Leder av valgkomiteen
15.8              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9              Varamedlem til valgkomiteen

Før årsmøtet vil følgende dokumenter bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til klubben (http://www.badebyenfk.no):

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Styrets forslag til lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Badebyen Drøbak Fotballklubb

Dokumenter

Sakliste som nedlastbar *.pdf

Presentasjon årsmøte Badebyen FK 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *