Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Badebyen Drøbak Fotballklubb 2019

Styret viser til innkalling til årsmøte av 31. januar / 19. februar 2019.

Årsmøtet avholdes den 25. februar 2019 klokken 19.00 på Heer Grendehus.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1  Styreleder
15.2  Nestleder
15.3  Øvrige styremedlemmer
15.4  Varamedlemmer
15.5  To revisorer
15.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7  Leder av valgkomiteen
15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9  Varamedlem til valgkomiteen

Før årsmøtet vil følgende dokumenter bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til klubben (http://www.badebyenfk.no):

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

Dokumenter

Med vennlig hilsen
styret i Badebyen Drøbak Fotballklubb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *