Årsmøte Badebyen FK – 2020

Hei.

Onsdag 26. februar kl. 19.00 avholdes årsmøtet for Badebyen Drøbak Fotballklubb på Heer Grendehus (Oberst Eriksens vei).

Agenda og andre dokumenter vil legges ut her senest en uke før møtet avholdes.

– Alle klubbens medlemmer(betalt årsavgift 2019) vil være stemmeberettiget på årsmøtet.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1  Styreleder
15.2  Nestleder
15.3  Øvrige styremedlemmer
15.4  Varamedlemmer
15.5  To revisorer
15.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7  Leder av valgkomiteen
15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9  Varamedlem til valgkomiteen

Før årsmøtet vil følgende dokumenter bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til klubben (http://www.badebyenfk.no):Styrets forslag til forretningsorden

Dokumenter:

Mvh
Styret, Badebyen FK

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *