Gjennomført Årsmøte

Torsdag 3. februar gjennomførte Badebyen Drøbak Fotballklubb sitt årsmøte på Heer Grendehus.

Møtet ble effektivt gjennomført uten noen diskusjoner eller uenigheter å skrive om. Tilstede på møtet var representanter fra alle klubbens lag, herrelag (7.divisjon), damelag (7er) og Oldboys(treningsgruppe). Her fikk man i tillegg til det formelle, en fin innsikt i gruppenes aktiviteter både nå, og gjennom pandemien, der tilbudene tidvis har vært noe redusert grunnet diverse restriksjoner og treningsforbud.

Klubbens styre kunne gledelig melde om positiv medlemsvekst i 2021(opp fra 2020). Både i form av flere herre og damespillere, men også en økning av støttemedlemmer og ikke minst velykket etablering av Badebyen Oldboys.

Økonomiansvarlig i styret og klubben, Kristoffer Voss Sanner kunne også formidle en god og stabil økonomi og at man har etablert en særdeles god økonomistyring i klubben. Videre følger det at klubben ikke bare har hatt medlemsvekst gjennom pandemien, men har også hatt særdeles god kontroll på det økonomiske aspektet gjennom perioden.

På årsmøtet vedtok også en lovendring fremmet fra styret i form av en justering vedr tillitsperiode, der man økte valgbarheten fra 1 til 2 år. Forslaget med fremmet på bakgrunn av et ønske om å sikre kontinuiteten i klubbens styre/ledelse.

Valg

Avslutningsvis ble det gjennomført valg av styre og valgkomite, der den vedtatte lovendringen muligjorde at enkelte ble valgt for en toårsperiode.

Klubbens styre
Martin Moen, Styreleder – 2år
Cato Lian, Nestleder – 1år

Tora Friberg Skaug – 2år
Kristoffer Voss Sanner – 2år
Haakon Storemark – 2år
Kamilla Marthinsen – 1år
Patrik Johannesson – 1år
Steven W. Tilley – 1år

Jørgen Smith Magelie, varamedlem – 2år

Klubbens valgkomite
Richard Falk Larsen, leder – 2år

Mathias Berge – 2år
William Furu – 1år

Eva Frisk, varamedlem – 1år

Saskspapirene fra møtet finner du her

Styreleder, Martin Moen

Gjenvalgt styreleder, Martin Moen var særdeles fornøyd med møtet, aktiviteten og driften i klubben og ser frem til nye år som leder i klubben:

«Det er selvsagt særdeles hyggelig å bli gjenvalgt som leder i Badebyen for 2 nye år. Det er helt fantastisk å følge denne klubben såpass tett og være med å bidra på denne måten. Det er særdeles positivt og morsomt at vi har et sterkt og arbeidsvillig styre, med en helt enorm kompetanse over flere fagfelt. Det sagt er jo det mest fantastiske at vi kan tilby et fotballtilbud for både damer, herre og «oldboys» på det bredeste av bredden i breddefotballen, der alle 3 tilbud er i tråd med klubbens filosofi om Bredde – Folkehelse – Kultur (BFK)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *