Verdier, mål og visjoner

Badebyen FK er den minste fotballklubben i Østfold fotballkrets med ca 100 medlemmer og 3 seniorlag, herre, dame og oldboys. Badebyen FK er et rent breddetilbud, og har ingen sportslige resultatmål.

Badebyen FK’s verdier

Selv om vi ikke har sportslige resultatmål er vi ambisiøse rundt bredde, glede og samhold. Våre verdier er;

Bredde

Badebyen FK skal tilby breddeidrett på flere plan. Det handler ikke om sportslige mål og resultater, men om å være ambisiøs i forhold til bredde, sosialt, utvikling, kvalitet og drift.

Folkehelse

Badebyen FK skal jobbe for å bedre folkehelsen ved å gi et attraktiv tilbud til bredde på tvers av kjønn, alder, bakgrunn og tilhørighet.

Kultur

Badebyen FK skal har en inkluderende og positiv kultur, være synlig i nærmiljøet og bidra positivt på flere arenaer. Badebyen FK skal oppleves som en verdifull bidragsyter og et samlingspunkt for alle.

Sponse Badebyen FK?

Se våre sponsorpakker